Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.2110.19
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv ved Jyllandsgade, Løkken


Områdets betegnelse: 600.2110.19
Områdets anvendelse: Blandet byområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byforformål med boligbebyggelse, liberale erhverv, offentlige formål samt ikke generende fremstillingsvirksomhed.
Boligbebyggelse kan opføres i 1.5 etage.
For anden bebyggelse er der mulighed for 2 etager i enkelte bygningsafsnit.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4.2.0.0 LØKKEN (vedtaget)