Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.2110.15
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv omkring Vendelbogade, Søren Madsens Vej og Jyllandsgade m.fl., Løkken


Områdets betegnelse: 600.2110.15
Områdets anvendelse: Blandet byområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boligbebyggelse, liberale erhverv, offentlige formål samt ikke generende fremstillingsvirksomhed.

Boligbebyggelse kan opføres i 1.5 etage.
For anden bebygglese er der mulighed for 2 etager i enkelte bygningsafsnit.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4.2.0.0 LØKKEN (vedtaget)
4.2.1.2 LØKKEN (vedtaget)
4.3.0.0 LØKKEN (vedtaget)