Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.2110.13
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv mellem Søndergade og Løkkensvej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.2110.13
Områdets anvendelse: Blandet byområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boligformål, (åben-lav,tæt-lav bebyggelse) samt ferie- fritidsformål (hotelbebyggelse, camping, ferieområde), samt ikke generende fremstillingsvirksomhed.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4.3.0.0 LØKKEN (vedtaget)