Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.1140.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Industrivej/Vrenstedvej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.1140.12
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål (helårsbeboelse), med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Området sikres vejadgang fra Industrivej med max. 2 overkørsler/stamveje.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Området ligger i den østlige del af Løkken som en naturlig forlængelse af Magnolievej og som en naturlig afrunding af byen mod Industrivej.
Området er fladt og med udsigt til de åbne landbrugsarealer mod øst.
Området ligger tæt på en række rekreative elementer, bl.a. sportsplads, kolonihaver, ridebane.
Området er beliggende i kystnærhedszonen, og området er gennem kommuneplanen overført fra kystnærhedszone A til kystnærhedszone C ? Kystlandskab.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet