Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.1140.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Ny Strandvej og Søndergade, Løkken


Områdets betegnelse: 600.1140.07
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlæggelse til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Max antal etager: Åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2.
Bebyggelsen i området skal ske efter en samlet bebyggelsesplan for hele området.
Mindste grundstørrelse 600 m2.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4.1.1.3 LØKKEN (vedtaget)