Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.1120.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Ny Strandvej, Søndergade og Løkkensvej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.1120.08
Områdets anvendelse: Boligområde - Tæt lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav: 35
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4.1.9.0 LØKKEN (vedtaget)
4.3.0.0 LØKKEN (vedtaget)