Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.1110.60
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Vrenstedvej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.1110.60
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål (helårsbeboelse) med åben-lav bebyggelse.

Området skal sikres vejadgang fra Vrenstedvej via en ny stamvej, der skal føde det samlede byudviklingsområde mellem Vrenstedvej og golfbanen. Der kan dog etableres en midlertidig vejadgang direkte til Vrenstedvej, indtil stamvejen er anlagt.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådets vil arbejde for:

- at området omfatter etape 1 af et større byudviklingsområde i den østlige del af Løkken, mellem Vrenstedvej og golfbanen,

- at områdets grønne og åbne karakter skal bevares ved at muliggøre udstykning og opførelse af parcelhuse på store grunde samt udlæg af store fælles friarealer,

- at det nye boligområde sikres en vis arkitektoniske frihed, samtidig med at der sikres en bebyggelse af høj kvalitet,

- at rammeområdet umiddelbart nord for (600.5110.37) kan indgå som friareal for det kommende byområde.
Beskrivelse af området
Området omfatter etape 1 af et større byudviklingsområde i den østlige del af Løkken, mellem Vrenstedvej og golfbanen.
Området er kommunalt ejet og er i dag ubebygget landbrugsjord. Det er et karakteristisk fladt område med ?åbne vidder? og strandenge-præg (gammel havbund). Der er en nyere beplantning af sitkagraner i det nordøstligste hjørne. Det ligger ideelt i forhold til en række rekreative elementer: golfbane, sportsplads, kolonihaver og ridebane.
Lokalplaner inden for området
40.080-01 (vedtaget)