Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 500.7170.19
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Tårs Kirke og Sognegård, Tårs


Områdets betegnelse: 500.7170.19
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skoler, børne- og ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt idrætsanlæg og kirke mm.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre at evt. fremtidig byggeri sker under hensyntagen til områdets karakter.
Beskrivelse af området
Højt beliggende kirke med tilhørende kirkegård. Langs Vrejlev Klostervej er der beplantning.
Lokalplaner inden for området
210.17 TÅRS (vedtaget)