Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 500.7110.17
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Tårs skoleområde m.m., Tårs


Områdets betegnelse: 500.7110.17
Områdets anvendelse: Uddannelsesinstitutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skoler, børne-, ungdoms- og ældreinstitutioner, idrætsanlæg m.v.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter som skole- og fritidsområde.
Beskrivelse af området
Området indeholder skole, fritidsinstitution, boldbaner, sportshal mm. Tårs Skole er opført i flere etaper gennem tiden, senest er fritidsinstitutionen, som er opført i 1995.
Skolebyggeriet ligger centralt i byen op til Vrejlev Klostervej. Sportsområdet ligger i udkanten af byen, grænsende op til ny boligudstykning ved Søparken.
Lokalplaner inden for området
210.14 TÅRS (vedtaget)
210.1 TÅRS (vedtaget)
210.6 TÅRS (vedtaget)