Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 500.5120.16
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Tårs stadion, Tårs


Områdets betegnelse: 500.5120.16
Områdets anvendelse: Idrætsanlæg
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med idrætsanlæg.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter som rekreativt område.
Beskrivelse af området
Område med boldbaner og tilhørende klubhus.
Området ligger i den nordlige del af byen, grænsende til det åbne land mod nord. Mod sydvest boligområde og mod øst industiområde.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet