Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 500.5110.15
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område omkring Boller Sø m.v., Tårs


Områdets betegnelse: 500.5110.15
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område.
Området må kun anvendes til offentlige friarealer uden støjende aktiviteter.
I forbindelse med områdets anvendelse og vedligeholdelse kan der kun opføres mindre bygninger.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at øge tilgængeligheden for offentligheden til området,
- at sikre søens vandkvalitet til gavn for flora og fauna,
- at områderne kan anvendes til gavn for borgernes friluftsliv på en måde, der ikke skader naturen.
Beskrivelse af området
Et rekreativt landskabsstrøg, som strækker sig fra Bollervej i nordvest til Vrejlev Klostervej i syd og øst.
Ind mod Tårs by ender strøget mod nord i boldbaner og Tårs Anlæg.
Området indeholder Boller Sø med et rigt fugle- og fiskeliv. Søen er blevet til ved opstemning af Boller Møllebæk af Hjørring Kommune i 1977. Ved søens udløb er der bygget en fisketrappe.
På Boller Sø's vestside ligger Boller Hovedgård med parkanlæg smukt ned til søen.
På søens nordside har amtet anlagt en raste- og grillplads i forbindelse med en regional cykelrute (Bollerruten).
Beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3 ved søen og i engen langs Boller Møllebæk til rameområdets sydgrænse ved Vrejlev Klostervej.
Dele af området er dyrkede marker.
Lokalplaner inden for området
210.6 TÅRS (vedtaget)