Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 500.5110.14
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område ved Tårs Vandtårn, Tårs


Områdets betegnelse: 500.5110.14
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område.
Området må kun anvendes til offentligt friareal uden støjende aktiviteter.
I forbindelse med områdets anvendelse og vedligeholdelse må der kun opføres mindre bygninger.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakterområdets rekreative værdi sikres ved at åbne udsigten fra vandtårnet (reducere træers højde), opsætte skilte og bænke m.v. og forbedre stier og trapper.
Beskrivelse af området
Knap 2,5 ha stort grønt område omkring Tårs Vandtårn. Den vestlige del er skovbevokset, den østlige del er dyrkede marker omkring en landbrugsejendom.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet