Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 500.3120.11
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Postholdervej, Tårs


Områdets betegnelse: 500.3120.11
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri- og værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed, offentlige formål og lignende.
Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Tårs arbejde for:
- at der til stadighed kan skabes attraktive erhvervsmuligheder og der altid er salgsklare erhvervsparceller til rådighed,
- at forebygge miljøkonflikter mellem erhverv og områder til boligformål og mellem erhvervsvirksomheder indbyrdes.
Beskrivelse af området
Området er beliggende øst og vest for Postholdervej, og er afgrænset af boligområde mod øst. Idrætsanlæg mod syd, og område til fritidsformål mod vest. På størstedelen af arealet er etableret en tømmerhandel.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet