Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 500.3120.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Nybovej, Tårs


Områdets betegnelse: 500.3120.10
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri- og værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed, offentlige formål.
Der må kun opføres én funktionærbolig på hver ejendom, såfremt det er absolut nødvendig for virksomhedens drift.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Tårs arbejde for:
- at der til stadighed kan skabes attraktive erhvervsmuligheder og der altid er salgsklare erhvervsparceller til rådighed,
- at forebygge miljøkonflikter mellem erhverv og områder til boligformål og mellem erhvervsvirksomheder indbyrdes.
Beskrivelse af området
Området er beliggende i den østlige udkant af Tårs, nord for Bredgade. Området afgrænses af det åbne land mod nord og øst. Mod vest og syd af et boligområde.
Lokalplaner inden for området
50.000-01 (vedtaget)