Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 500.2140.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv Bredgade vest, Tårs


Områdets betegnelse: 500.2140.09
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.
Max. etageantal: Åben-lav: 1,5, tæt-lav: 2, og etagebebyggelse på 4 etager.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Tårs arbejde for:
- at skabe attraktive bosætningsmuligheder,
- at der til stadighed er tilstrækkelige arealer til boliger,
- at forebygge miljøkonflikter mellem erhverv og områder til boligformål.
Beskrivelse af området
Området er beliggende ved den vestlige indfaldsvej. Området har et åbent præg med blandede boliger og erhverv, og der er mulighed for en videre udbygning af området.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet