Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 500.1140.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde omkring Tykskovvej, Tårs


Områdets betegnelse: 500.1140.06
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.
Max antal etager: Åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Tårs arbejde for:
- at skabe attraktive bosætningsmuligheder,
- at der til stadighed er tilstrækkelige arealer til boliger,
- at forebygge miljøkonflikter mellem erhverv og områder til boligformål.
Beskrivelse af området
Området er præget af varieret boligbyggeri. Området er udbygget med begrænsede mulighed for yderligere udstykninger.
Øst for Tykskovvej i et kuperet område er gennem 1960erne opført et traditionelt parcelhuskvarter. Vest for Tykskovvej ved Guldregnvej er i 1970erne opført et lejlighedskompleks og mellem Tykskovvej og Søholmvej er en tæt-lav boligbebyggelse i 90?erne
Lokalplaner inden for området
210.12 TÅRS (vedtaget)
210.15 TÅRS (vedtaget)
210.2 TÅRS (vedtaget)
210.3 TÅRS (vedtaget)
210.4a TÅRS (vedtaget)
210.7 TÅRS (vedtaget)
21 TÅRS (vedtaget)