Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 500.1110.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde omkring Vrejlev Klostervej og Bredgade, Tårs


Områdets betegnelse: 500.1110.02
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.
Der kan bygges i 2 etager ved skrående terræn.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Tårs arbejde for:
- at skabe attraktive bosætningsmuligheder,
- at der til stadighed er tilstrækkelige arealer til boliger,
- at forebygge miljøkonflikter mellem erhverv og områder til boligformål.
Beskrivelse af området
Boligområder med enfamiliehuse i 1-1½ plan eller 2 plan ved skrånende terræn. Området Nygade, Nylandsvej og Præstebakken er bebygget i 1960-erne.
Damly-kvarteret er bebygget fra1970-erne til 90-erne, og er endnu ikke fuldt udbygget.
Lokalplaner inden for området
210.10 TÅRS (vedtaget)
22 TÅRS (vedtaget)