Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 400.5110.22
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Lunden m.m., Vrå


Områdets betegnelse: 400.5110.22
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med offentligt grønt område.
Området friholdes for bebyggelse, bortset fra enkelte bygninger der er nødvendige for områdets drift, herunder idrætshaller o.lign.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
1.2.2.3 VRÅ (vedtaget)
1.3.2.1 VRÅ (vedtaget)
1.5.1.8 VRÅ (vedtaget)