Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 400.4110.19
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte ved Vestergade, Vrå


Områdets betegnelse: 400.4110.19
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til liberale erhverv, offentlige formål og boligformål, samt butikker som kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsning.
Byggefelter har en bredde på 9 m.
Indenfor byggefelter er der mulighed for 2.5 etage med en max. bygningshøjde på 11.5 m.
Udenfor byggefelter er bebyggelsesprocenten 35 af restarealet.

For den del af bymidteområdet, der jf. retningslinie 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 1.000 m² for planperioden.

Dagligvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:

400.4110.18, 400.4110.19, 400.4110.20 og 400.4110.21


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet