Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 400.3130.32
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Sigenvej, Vrå


Områdets betegnelse: 400.3130.32
Områdets anvendelse: Industri
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål med bebyggelse til industri- og erhvervsvirksomheder, entreprenør- og lagervirksomheder, kontor og liberalt erhverv.

Der må opsættes mobilmast.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 80

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at erhvervsområdet ved Sigenvej fortsat kan udvikles,
- at fastholde områdets karakter som erhvervsområde med et grønt præg mod det åbne land mod øst.

Beskrivelse af området

Hele erhvervsområdet fremtræder som et udnyttet erhvervsområde med blandet erhverv med stor variation i erhvervene.
Delområdet fremtræder med én stor virksomhed, der planlægges udvidet mod nord. Herved sikres den nødvendige udvidelse og mulighed for ny adgang fra Vråvej.

Lokalplaner inden for området
400.3130-L03 (vedtaget)