Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 400.3130.17
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Jernbanegade og Nygade, Vrå


Områdets betegnelse: 400.3130.17
Områdets anvendelse: Industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med bebyggelse til industri og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed.
Kommunen kan tillade, at der drives salgsvirksomhed i forbindelse med den enkelte virksomhed.
Max. bebyggelse af grundareal 70%.
Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 70

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
1.4.6.0 VRÅ (vedtaget)
400.4110-L04 (vedtaget)