Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 400.3130.16
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Vestre Ringvej og Sdr. Alle, Vrå


Områdets betegnelse: 400.3130.16
Områdets anvendelse: Industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med korn- og foderstofforretning og byggemarked.
Max. bebyggelse af grundareal: 40%
Max bygningshøjde: 17 m. Mindre bygninger og bygningsdele kan tillades opført væsentligt højere, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. Dette fastlægges i en lokalplan
Der må ikke etableres boliger i området.

For området til særligt pladskrævende varegrupper jf. retningslinje 3.5 fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 10.000 m² for planperioden.

Butik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 5.000 m².

Området til etablering af særlig pladskrævende varegrupper udgøres af følgende rammeområder:

400.3130.16 og 400.3120.12

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 17 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
1.4.5.1 VRÅ (vedtaget)