Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 400.3130.15
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde mellem Vråvej og Jernbanegade, Vrå


Områdets betegnelse: 400.3130.15
Områdets anvendelse: Industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med industri og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt tankanlæg (selvbetjeningstankstation).
Max. bebyggelse af grundarealet 40%.
Skorstene må dog være højere end 25 m hvis dette er krævet i en miljøgodkendelse.
I høstperioden vil en forøgelse af støjniveauet med 5 dB (A) kunne godkendes.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 25
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
1.4.3.3 VRÅ (vedtaget)