Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 400.3130.14
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Jernbanegade og Borupvej, Vrå


Områdets betegnelse: 400.3130.14
Områdets anvendelse: Industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med bebyggelse til industri og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Max. bebyggelse af grundarealet: 40%

Max. bygningshøjde: 20 m. Mindre bygninger og bygningsdele kan tillades opført væsentligt højere, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. Dette fastlægges i en lokalplan.

Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 20 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
1.4.3.4 VRÅ (vedtaget)
33 VRÅ (vedtaget)