Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 400.1140.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Gartnervænget og Dyrlægegården, Vrå


Områdets betegnelse: 400.1140.09
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, med åben-lav-, tæt-lav- og etagebebyggelse.
Max. etageantal: Åben-lav: 1.5, tæt-lav: 1.5, men med mulighed for 2 etager i enkelte bygningsafsnit.
I den del af området der grænser op til jernbanearealet i Vrå by, skal der etableres en støjafskærmning som sikrer, at det udendørs støjniveau ikke overstiger 60 dB.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
1.1.1.1 VRÅ (vedtaget)
1.1.1.2 VRÅ (vedtaget)