Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 400.1110.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Gartnervænget, Vrå


Områdets betegnelse: 400.1110.05
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål til åben-lav bebyggelse.
Bebyggelsen kan overvejende opføres i 1.5 etage, men enkelte mindre bygningsafsnit kan opføres i 2 etager.
Der må kun opføres 2 bygninger på hver parcel: Boligen og en carport, evt. kombineret med et redskabsrum.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
1.1.2.1 VRÅ (vedtaget)