Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 300.5120.28
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område ved Østerlund (Østerlund Stadion), Sindal


Områdets betegnelse: 300.5120.28
Områdets anvendelse: Idrætsanlæg
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med idræts- og fritidsfaciliteter.
Indenfor rammeområdet må der kun opføres bygninger og anlæg, som er nødvendige for de offentlige formål, herunder idræts- og fritidsaktiviteter, der hører hjemme i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet