Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 300.5111.27
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Kolonihaver øst for Teglgårdsvej, Sindal


Områdets betegnelse: 300.5111.27
Områdets anvendelse: Kolonihaver
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med kolonihaver, nyttehaver, rekreation m.v.
Der må ikke foretages yderligere udstykning eller arealoverførsel inden for området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
02.03.1979 Sindal (vedtaget)
05.07.1979 Sindal (vedtaget)