Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 300.5110.24
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område ved Oremosevej og Vestergade (Søparken), Sindal


Områdets betegnelse: 300.5110.24
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område og friluftsaktiviteter.
Oremosegaard-området skal sikres som vestbyens landskabskile og rekreative område. Søparken skal sikres som et af byens grønne områder.
Der kan opføres anlæg som vedrører friluftsaktiviteter, herunder mindre dyrehave, legearealer og lignende. Området skal være åbent for offentligheden. Adgangen kan i afgrænsede perioder begrænses.
Der må ikke opføres bebyggelse i området bortset fra mindre tekniske anlæg ved Oremosevej (MR-stationen).

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
05.23.1987 Sindal (vedtaget)