Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 300.3120.20
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Niels Bohrs Vej og Ledetvej, Sindal


Områdets betegnelse: 300.3120.20
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med industri, større værkstedsvirksomhed, entreprenør og oplagsvirksomhed mv.
Der skal tages hensyn til facadevirkningen i forhold til de omgivende veje.
Der må ikke etableres boliger i området.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
05.52.2006 Sindal (vedtaget)