Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 300.3120.19
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Gaden (Autoophug), Sindal


Områdets betegnelse: 300.3120.19
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med mindre industri- og håndværksvirksomhed, samt anlæg og bygninger, som efter kommunens skøn kan indpasses i området.

Gennem lokalplanlægningen skal der fastlægges bestemmelser for afskærmning af området.

Der skal tages hensyn til afgrænsningen mod det omgivende landskab.

Der må ikke etableres boliger i området.
 


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • At sikre udbygningen af området til erhvervsformål.
  • At området afskærmes visuelt mod det åbne land.
Beskrivelse af området

Området ligger afskåret fra den nordlige del af Sindal. Vest for området ligger Bindslevvej. Området er omgivet af det åbne land til alle sider i form af dyrkede landbrugsarealer. Der findes også enkelte boliger omkring området. Området anvendes til autoophug.

Lokalplaner inden for området
300.3120-L01 (vedtaget)