Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 300.3120.18
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Baggesvognsvej, Sindal


Områdets betegnelse: 300.3120.18
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med mindre industri- og håndværksvirksomhed, samt mulighed for kollektive forsyningsanlæg.
Under hensyn til områdets karakter som erhvervsområde kan der gives tilladelse til andre bygninger og anlæg, såfremt de ikke har end mere vidtrækkende miljømæssig vurdering end anmeldevirksomhed.
Der kan gives tilladelse til, at virksomheder indretter tilknyttede salgslokaler.
Der skal tages hensyn til områdernes facade mod de omgivende veje og til byafgrænsningen mod det omgivende landskab.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
05.02.1977 Sindal (vedtaget)