Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 300.3120.14
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Virkelystvej og Gutenbergvej, Sindal


Områdets betegnelse: 300.3120.14
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med mindre industri og håndværksvirksomhed mv.
Ved placering af bygninger, udformning af bygningernes facade og indretning af udenomsarealer skal der tages hensyn til facadevirkningen i forhold til de omgivende veje.
Der skal tages hensyn til facaden mod de omgivende veje og til byafgrænsningen mod det omgivende landskab.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
05.05.1978 Sindal (vedtaget)
05.25.1988 Sindal (vedtaget)
05.38.2000 Sindal (vedtaget)