Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 300.1140.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Rugvænget, Sindal


Områdets betegnelse: 300.1140.10
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.
En del af området skal anvendes til fælles opholdsareal, stianlæg og støjafskærmende foranstaltninger.
For den del af området, der grænser op til Uggerby Å, skal anvendelse ske under hensyn til, at det er et sammenhængende offentligt naturområde.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage: 40
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
02.03.1979 Sindal (vedtaget)
05.07.1979 Sindal (vedtaget)
300.1140-L07 (vedtaget)