Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 300.1140.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Nørrelund, Sindal


Områdets betegnelse: 300.1140.09
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Placering af de enkelte boliger skal ske på baggrund af en bebyggelsesplan, der er udformet, så områdets specielle naturværdier beskyttes. Der skal sikres differentiering mellem bløde og hårde trafikanter. Skolevejen skal desuden sikres.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 30
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
05.39.2000 Sindal (vedtaget)