Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 300.1120.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Slugten, Sindal


Områdets betegnelse: 300.1120.05
Områdets anvendelse: Boligområde - Tæt lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som tæt-lav bebyggelse.
I den sydlige dele af området skal der sikres stiadgang til området bag Sindal Bykirke, et grønt område og til centerområdet.
Der skal tages hensyn til byafgrænsningen mod det omgivende landskab.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav: 30
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
05.18.1986 Sindal (vedtaget)