Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 204.7130.16
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentlig område, Social institution Dyregården, Hirtshals


Områdets betegnelse: 204.7130.16
Områdets anvendelse: Sociale institutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til børnepasnings- og andre fritidsaktiviteter samt offentlig servicevirksomhed.
Bebyggelsens art: Fritligende bygninger
Området skal mod erhvervsområdet afgrænses af min. 5-rækkers beplantning.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 35

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
450.1 HIRTSHALS (vedtaget)