Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 204.5150.14
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Rideskole m.m. (Landlyst), Syd for Hirtshals


Områdets betegnelse: 204.5150.14
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med grønt område med tilhørende rekreative anlæg, rideskole og jordbrug i form af græsningsarealer m.v. Kommunen kan give tilladelse til udvidelse af eksisterende rideskole og til etablering af nye fritidsanlæg i området.
Ny bebyggelse skal placeres min. 50 m fra Sdr. Ringvej.
Bebyggelse og anlæg skal udformes under hensyntagen til natur- og beplantningsforholdene.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
1 TORNBY - VIDSTRUP (vedtaget)
494.1 HIRTSHALS (vedtaget)