Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 204.3130.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde, Transportcenter ved Dalsagervej/Hovedlandevejen, Hirtshals.


Områdets betegnelse: 204.3130.08
Områdets anvendelse: Industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med transportcenter.

Enkelte bygninger eller bygningsdele kan tillades opført højere end 8.5 m, såfremt byggeriet efter en samlet vurdering bidrager til en god arkitektonisk helhedsvirkning.

Beplantning og beplantningsbælter skal etableres efter en samlet plan for området.

Der må ikke etableres boliger i området.

Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • at området anvendes til erhvervsformål, herunder transportcenter.
Beskrivelse af området

Området ligger i den østlige del af Hirtshals tæt ved motorvejen. I området ligger bl.a. HTC Hirtshals Transport Center.

Lokalplaner inden for området
204.3130-L02 (vedtaget)
450.1 HIRTSHALS (vedtaget)
451.1 HIRTSHALS (vedtaget)