Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 204.3130.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde øst for Dalsagervej, Hirtshals


Områdets betegnelse: 204.3130.07
Områdets anvendelse: Industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhverv med tilknytning til transportsektoren bl.a. transporttunge erhverv.

Der kan i området etableres erhverv i form af speditions- og logistikvirksomhed, tørvare-, køle- og fryselager, service for transportsektoren bl.a. værksted, vaskehal og container/lastrumsrengøring, engrosvirksomhed (f.eks. internetbaseret handel/distribution) samt sikret parkerings- og opbevaringsplads (overvåget, indhegnet og belyst p-plads).

I et mindre område langs Aalborgvej kan der endvidere etableres erhverv i form af administration, udstilling, show-room o.lign. og i et mindre område langs det eksisterende erhvervsområde kan der etableres højlagerbygninger med en højde på max. 30,0 m.

I et mindre område må bygningshøjde være 30 m.

Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet plan for området.

Afgrænsningen af området mod det åbne land skal beplantes, som en naturlig afrunding af byen.

Der må ikke etableres boliger i området.

Området ligger inden for en skovbyggelinje, som skal søges ophævet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • at området tages i anvendelse til erhverv med tilknytning til transportsektoren, og som kan udnytte den tætte placering til Hirtshals Transport Center, Hirtshals Havn og motorvejen,
  • at der generelt i området (undtagen et mindre område langs Aalborgvej) kan opføres bebyggelse med en højde på max.12 m,
  • at der langs Aalborgvej kan opføres bl.a. administrationsbygning med facade direkte til vejen,
  • at der i en mindre området langs det eksisterende erhvervsområde kan opføres 2 højlager-bygninger med en højde på max. 30 m.
Beskrivelse af området

Området ligger i den østlige del af Hirtshals ved HTC Hirtshals Transport Center og tæt ved motorvejen.

Lokalplaner inden for området
204.3130-L02 (vedtaget)
450.1 HIRTSHALS (vedtaget)