Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 204.2140.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv ved Margrethevej, Hirtshals


Områdets betegnelse: 204.2140.09
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til butikker, kontorer, liberale erhverv samt off. og private servicevirksomheder.
Kommunen kan give tilladelse til mindre ikke generende værkstedsvirksomhed og til at der opføres eller indrettes én bolig med tilknytning til den enkelte virksomhed.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 35

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
422.1 HIRTSHALS (vedtaget)
470.1 (vedtaget)