Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 204.1140.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde, Lyngholmparken, Hirtshals


Områdets betegnelse: 204.1140.04
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Bebyggelsen skal placeres min. 50 m fra Sdr. Ringvej. Arealet imellem Emmersbækken og nuværende bebyggelse skal udlægges som bolignært friareal.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
421.1 HIRTSHALS (vedtaget)
421.2 HIRTSHALS (vedtaget)
421.4 HIRTSHALS (vedtaget)
421.5 HIRTSHALS (vedtaget)
421.6 HIRTSHALS (vedtaget)
421.7 HIRTSHALS (vedtaget)
425.1 HIRTSHALS (vedtaget)