Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 204.1120.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Fyrrevænget m.v., Emmersbæk


Områdets betegnelse: 204.1120.03
Områdets anvendelse: Boligområde - Tæt lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligområde med tæt-lav bebyggelse.
Bebyggelsen skal placeres min. 50 m fra Sdr. Ringvej og min. 25 m fra jernbanen.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
424.1 HIRTSHALS (vedtaget)
424.2 HIRTSHALS (vedtaget)