Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 204.1110.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde, Ulvkær, Hirtshals


Områdets betegnelse: 204.1110.02
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.
Bebyggelse i området kan opføres med en anden arkitektonisk helhed og kvalitet samt andre materialer end det traditionelle typehus.
Områdets udbygning skal sikre, at der sker en tilpasning til det eksisterende landskab mellem Nejst Plantage og Emmersbæk gennem en høj prioritering af de landskabelige kvaliteter i en kommende boligbebyggelse.
Borgere og dyrelivet på stedet skal sikres mulighed for at passere gennem boligbebyggelsen ad stier og passager.
Asger Højlundsvejs forlængelse og boligvejene skal udformes så vejbanen naturligt er trafikdæmpende, f.eks. ved at vejanlægget i fast belægning er smalt, men med mulighed for at biler kan komme om ved hinanden ved at trække ud i vejsiden på græsarmeringer.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
421.1 HIRTSHALS (vedtaget)
425.1 HIRTSHALS (vedtaget)