Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 203.8140.18
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Godsbaneterminal i Hirtshals


Områdets betegnelse: 203.8140.18
Områdets anvendelse: Trafikanlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med trafikanlæg (godsbaneterræn)
samt jernbanens hovedspor.

Rammeområdet er udlagt i en bredde på omkring 60 m. Der skal ved Søndergade
sikres mulighed for forbindelse mellem de 2 adskilte arealer af det rekreative
område 203.5110.11

Der kan i området alene ske omladning af gods mellem bane og bil enten som
containere eller som løstrailere. Opstilling af containere og løstrailere må
kun have karakter af at være en buffer i selve omladningen, og der må ikke
henstilles/opbevares containere, løstrailere eller andet gods i længere
perioder.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • at Hirtshals Havn herunder godsbaneterminalen sikres som trafikalt knudepunkt,
  • at godsbaneterminalen indrettes med hensyntagen til naturinteresser.
Beskrivelse af området

Området ligger langs det eksisterende sporanlæg i Hirtshals nord for Søndergade – vest for Aalborgvej – syd for boligerne og erhvervsområdet ved Skovvejen og øst for Folkeparken (Margrethevej / Islandsvej / Finlandsvej).

Planområdet ligger i den grønne kile omkring Hirtshalsbanen, Ålborgvej og Søndergade.

En del af Emmersbæk ligger indenfor planområdet.

Området på begge sider af jernbanen er ubebygget og henligger som fredskov.

Lokalplaner inden for området
203.8140-L02 (vedtaget)