Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 203.8130.17
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Hirtshals Renseanlæg, Hirtshals


Områdets betegnelse: 203.8130.17
Områdets anvendelse: Rensningsanlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med tekniske anlæg for kloakforsyningen
(renseanlæg).

Bebyggelsens omfang og placering skal tage størst mulig hensyn til bebyggelsen ved hovedlandevejen samt plantageområdet.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at Hirtshals Renseanlæg og anlæggets område sikres de nødvendige udvidelsesmuligheder
- at området forbliver i landzone
Beskrivelse af området
Hirtshals Renseanlæg er beliggende på Kløvermarken i Hirtshals.
Lokalplaner inden for området
380.1 HIRTSHALS (vedtaget)