Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 203.5130.14
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Hotel Fyrklit, syd/vest for Hirtshals.


Områdets betegnelse: 203.5130.14
Områdets anvendelse: Feriecentre
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål, med hotel og restaurationsvirksomhed o. lign. og boligformål.

Der kan etableres 164 boliger i eksisterende hotellejligheder samt indtil 10 boliger i lokaler, der ikke længere anvendes til deres oprindelige hotelformål.

Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet plan for området.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 20

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 9,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
203.5130-L01 (vedtaget)
6 HIRTSHALS (vedtaget)