Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 203.5120.13
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område ved Halvejen (Hirtshals Idrætscenter), Hirtshals


Områdets betegnelse: 203.5120.13
Områdets anvendelse: Idrætsanlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med idrætsområde med boldbaner, idrætshal, klublokaler m.v., samt overnatningsfaciliteter i tilknytning til områdets fritidsaktiviteter.
Kommunen kan ændre kravet om bygningshøjde, hvor helhedshensyn taler for det.
Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet plan for området, og eksisterende beplantning skal såvidt muligt bevares.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 15 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
322.1 HIRTSHALS (vedtaget)