Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 203.5111.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Kolonihaveområdet (Bakkehøj), Hirtshals


Områdets betegnelse: 203.5111.12
Områdets anvendelse: Kolonihaver
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med kolonihaver m.m.
Max. bebyggelses%: 10 % af den enkelte have.
Der må på hver grund kun opføres ét havehus. Der må ikke opføres bygninger til beboelse. Bebyggelsens omfang og placering skal udformes under hensyntagen til natur- og beplantningsforholdene. Der må ikke opføres bygninger nærmere naboskel og nabohaver end 2 m.
En lokalplan kan give mulighed for overnatning i tidsrummet 1. april til 30. september, og skal sikre at haverne ikke udstykkes i selvstændige matrikulære lodder, at der ikke må opsættes udendørs antenner samt at der skal indrettes fællestoiletter.
Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet plan for området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 3
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet