Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 203.5110.11a
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Folkeparken, Hirtshals


Områdets betegnelse: 203.5110.11a
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til grønt område med tilhørende rekreative anlæg samt skovbrug.

Området kan være påvirket af støj fra godsbaneterminalen, Hirtshalsbanen, Ålborgvej og Søndergade.  

Der kan kun opføres bebyggelse i overensstemmelse med områdets anvendelse. Bebyggelse og anlæg skal udformes under hensyntagen til natur- og beplantningsforholdene.

Der kan i området etableres anlæg til støtte for områdets rekreative anvendelse.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • at området bevares som spredningskorridor for dyr og planter,
  •  at området fungerer som en grøn kile.
Beskrivelse af området

Området ligger i Hirtshals nord for Søndergade – vest for Aalborgvej – syd for boligerne og erhvervsområdet ved Skovvejen og øst Margrethevej / Islandsvej / Finlandsvej. Området gennemskæres af Hirtshalsbanen og område planlagt til godsbaneterminal.

Området indeholder en grøn kile omkring Hirtshalsbanen, Ålborgvej og Søndergade.

En del af Emmersbæk ligger indenfor planområdet.

Området er ubebygget og henligger som fredskov.

Lokalplaner inden for området
203.8140-L02 (vedtaget)